شیرین کردن آب با کمک انرژی خورشیدی

شیرین کردن آب با کمک انرژی خورشیدی

کربن پائین بعنوان یک منبع جایگزین مناسب برای شیرین کردن آب

 به گزارش ایسنا به نقل از ادونسد ساینس نیوز، با افزایش جمعیت و بهمراه آن بالا رفتن تقاضای آب، شیرین کردن آب دریا و آب شور نیز افزایش می یابد. فرآیند شیرین کردن آب، به مصرف انرژی نیاز دارد و کارخانه ها برای این کار، از سوخت های فسیلی بعنوان منبع انرژی استفاده می کنند. بکار بردن این منابع انرژی میتواند تغییرات اقلیمی را تشدید کند.


جمعی از محققان "دانشگاه تگزاس در آستین" (UT Austin) در بررسی جدید خود، این نظریه را مطرح کردند که شاید انرژی خورشیدی با کربن پائین بتواند یک منبع انرژی جایگزین در فرآیند شیرین کردن آب باشد.


"ویلیام دلگادو" (William Delgado)، از محققان این پروژه اظهار‌کرد: انرژی خورشیدی ، یک منبع امیدوارکننده انرژی برای شیرین کردن آب است برای این که هزینه کم و کارآیی مطلوبی دارد ولی برای اینکه کارخانه ها بتوانند شیرین کردن آب را با موفقیت انجام دهند، باید ملاحظات مهمی را در نظر بگیرند.


محققان با ارزیابی چهار بررسی متفاوت که شیرین کردن آب با کمک انرژی خورشیدی را مدل سازی کرده بودند، شش نکته مهم را در ارتباط با شیرین کردن آب در کارخانه ها معرفی کردند: دسترسی به انرژی خورشیدی و آب شور، ابزاری برای بررسی هزینه انرژی خورشیدی و مزایای آن، تائید جامعه، ترکیب انرژی خورشیدی با منابع دیگر انرژی، سیاست های اتصال شبکه و ذخیره کربن.


این پژوهش نشان داد که شاید انرژی خورشیدی بتواند به صرفه جویی اقتصادی کمک کند ولی امکان دارد که کارخانه ناچار شود تا هزینه ای برای آرایه های به هم پيوسته خورشیدی پرداخت کند. این سیاست ها، به مدل تجاری شبکه مربوط هستند که برای حفظ و گسترش زیرساخت ها، به درآمد پرداخت کنندگان متکی است. یکی از راهکار های بالقوه این مشکل، مشارکت میان ابزار الکتریکی و کارخانه آب شیرین کن است که میتواند در نظر گرفتن آرایه های خورشیدی را بعنوان یک منبع اصلی در بر داشته باشد.


این پژوهش، در مجله "WIREs Water" به چاپ رسید.