وسواس مقایسه کردن چه درمانی دارد؟

وسواس مقایسه کردن چه درمانی دارد؟

وسواس مقایسه کردن، غولی است که طعم شیرین شادی و رضایت را از زندگی می‌رباید. ریشه‌های این وسواس در ترس از نقص، اعتماد به نفس ضعیف، تمرکز بر کمبودها و شبکه‌های اجتماعی نهفته است. این وسواس، با ایجاد حس پوچی، اضطراب، افسردگی و روابط ناسالم، زندگی فرد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. برای رهایی از این تله‌ی ذهنی، باید بر خود تمرکز کرد، قدردان بود، شبکه‌های اجتماعی را محدود کرد، ذهن را بازسازی کرد و به دنبال کمک حرفه‌ای بود.

وسواس مقایسه کردن: ریشه‌ها، تله‌ها و راه‌های رهایی

وسواس مقایسه کردن، غولِ بی‌رحمی است که سایه‌اش را بر سرِ بسیاری از افراد می‌اندازد و طعمِ شیرینِ شادی و رضایت را از کامشان می‌رباید. در این چرخه‌ی معیوبِ مقایسه، ذهنِ فرد به میدانِ نبردی تبدیل می‌شود که در آن، دستاوردها، ظاهر، روابط و تمامِ جنبه‌های زندگیِ خود را با دیگران می‌سنجد و غافل از اینکه در این نبردِ نابرابر، حریفِ اصلی، خودِ اوست.

اما ریشه‌های این وسواس کجاست؟ چرا برخی افراد در دامِ مقایسه‌ی دائمی گرفتار می‌شوند و طعمِ خوشِ منحصر به فرد بودن را از یاد می‌برند؟

 • ترس از نقص: یکی از عمیق‌ترین ریشه‌های وسواس مقایسه، ترس از نقص و ناکافی بودن است. فردی که درگیر این وسواس است، دائماً خود را با دیگران مقایسه می‌کند تا کمبودها و ضعف‌های خود را تأیید کند. گویی با کوچک شمردنِ خود، بارِ سنگینِ نقص را سبک‌تر می‌کند.
 • اعتماد به نفس شکننده: اعتماد به نفسِ ضعیف، زمینه‌ای مساعد برای رشدِ وسواس مقایسه فراهم می‌کند. فردی که به ارزش و توانایی‌های خود ایمانِ کافی ندارد، در معرضِ تلقیناتِ منفی و مقایسه‌های مخرب قرار می‌گیرد.
 • تمرکز بر کمبودها: نگاهِ منفی و انتقادی به خود، یکی دیگر از عواملِ وسواس مقایسه است. در این حالت، فرد به جایِ تمرکز بر نقاط قوت و دستاوردهای خود، دائماً به دنبالِ ایرادات و کمبودها می‌گردد و در مقایسه با دیگران، خود را در جایگاهِ پایین‌تر می‌بیند.
 • شبکه‌های اجتماعی: دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بسترِ مناسبی برای دامن زدن به وسواس مقایسه فراهم می‌کنند. نمایشِ اغراق‌آمیزِ زندگیِ بی‌نقصِ دیگران، حسِ حسادت و ناکافی بودن را در فرد تقویت می‌کند و او را به مقایسه‌ی دائمی با تصاویری غیرواقعی سوق می‌دهد.

اما این غولِ بی‌رحم، چگونه طعمِ شیرینِ زندگی را تلخ می‌کند؟

 • احساس پوچی و ناخشنودی: مقایسه‌ی دائمی، دریچه‌ای به سویِ احساسِ پوچی و ناخشنودی است. فرد درگیرِ این وسواس، هیچگاه از داشته‌های خود راضی نیست و دائماً در حسرتِ زندگیِ دیگران می‌سوزد.
 • اضطراب و افسردگی: چرخه‌ی معیوبِ مقایسه، زمینه‌ای مساعد برای رشدِ اضطراب و افسردگی فراهم می‌کند. تمرکز بر نقاط ضعف و کمبودها، عزت نفسِ فرد را خدشه‌دار می‌کند و او را در باتلاقِ افکارِ منفی و احساساتِ ناخوشایند غرق می‌کند.
 • از دست دادن تمرکز و انگیزه: وسواس مقایسه، تمرکز و انگیزه را از فرد می‌گیرد. او درگیرِ نبردی درونی با خود و دیگران می‌شود و از مسیرِ اهداف و آرزوهایش دور می‌افتد.
 • روابط ناسالم: مقایسه‌ی دائمی، روابطِ فرد را نیز تحتِ الشعاع قرار می‌دهد. حسِ حسادت و رقابت، عشق و صمیمیت را از بین می‌برد و به سوءظن و درگیری در روابط می‌انجامد.

اما راهِ رهایی از این تله‌ی ذهنی چیست؟ چگونه می‌توان از شرِ این غولِ بی‌رحم خلاص شد و طعمِ شیرینِ منحصر به فرد بودن را چشید؟

 • تمرکز بر خود: اولین قدم در رهایی از وسواس مقایسه، تمرکز بر خود و دستاوردهایِ فردی است. به جایِ مقایسه با دیگران، به نقاط قوت و توانایی‌های خود توجه کنید و از مسیرِ منحصر به فردِ خود برای رسیدن به اهدافتان بهره ببرید.
 • تمرینِ قدردانی: تمرینِ قدردانی از داشته‌ها و نعمت‌های زندگی، حسِ شاکر بودن و رضایت را در فرد تقویت می‌کند. به جایِ تمرکز بر کمبودها، بر داشته‌های خود تمرکز کنید و از کوچکترینِ شادی‌ها لذت ببرید.
 • محدود کردنِ شبکه‌های اجتماعی: کاهشِ زمانِ صرف شده در شبکه‌های اجتماعی، به ویژه در