اجتماعی

چطور در خواستگاری جواب مثبت بگیریم؟اجتماعی

چطور در خواستگاری جواب مثبت بگیریم؟

میلیون‌ها راه برای خواستگاری از عشق زندگی‌تان وجود دارد، اما شما باید بهترین روش را برای خودتان و شریک زندگیتان پیدا کنید تا جواب قطعی بله بگیرید مثلا با مطرح کردن سوال در یک بالون هوای گرم از معشوق خود بخواهید که با شما ازدواج کند یا اینکه از عکس های شما دو نفر در طول رابطه خود پرینت بگیرید. یک اتاق در خانه خود (یا حتی یک اتاق هتل) انتخاب کنید و عکس ها را در اطراف آویزان کنید. در حالی که یکی از مهم ترین سوالات زندگی خود را می پرسید، با برخی از بهترین خاطرات دوران با هم بودن احاطه خواهید شد. و یا اینکه یک روبان مخملی از یک سر خانه به سر دیگر با یادداشت های عاشقانه و خاطرات رابطه خود هر چند متر ببندید در پایان روبان، با حلقه و پیشنهاد ازدواج خود آنجا باشید.

فواید لباس تیره مشخص شداجتماعی

فواید لباس تیره مشخص شد

اگر می‌خواهید اعتمادبه‌نفس و جذابیت داشته باشید، لباس مشکی به تن کنید.