علمی

داکت اسپلیت چیست و چه کاربردی دارد؟علمی

داکت اسپلیت چیست و چه کاربردی دارد؟

استفاده از تجهیزات پیشرفته گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع بیش از گذشته رواج یافته است

کدام کشورها بیشترین راکتورهای هسته ای فعال را دارند؟علمی

کدام کشورها بیشترین راکتورهای هسته ای فعال را دارند؟

شیرین کردن آب با کمک انرژی خورشیدیعلمی

شیرین کردن آب با کمک انرژی خورشیدی

کربن پائین بعنوان یک منبع جایگزین مناسب برای شیرین کردن آب

پیر شدن چه اثری بر مغز می گذارد؟علمی

پیر شدن چه اثری بر مغز می گذارد؟

مغز انسان با گذشت زمان تغییر می‌کند، اما درک کامل اینکه چگونه در سنین بالا معما است